Làm Chủ Bản Thân – Thích Chân Quang

Số tập:

Lượt nghe: 15 TH AUDIO · Làm Chủ Bản Thân – Thích Chân Quang Một vị Giảng sư đã nói: “Muốn thuyết pháp, trước hết phải biết im lặng”. Nghĩa là người nói phải làm chủ được lời nói của mình, làm chủ được tâm hồn mình, sống mà không [ …]

30/03/2021 teppiesq 0