22 Quy Luật Bất Biến Trong Marketing

Tác giả: ,
Số tập:

Lượt nghe: 15 Sự thành công trong kinh doanh hay của một thương hiệu phụ thuộc rất lớn vào cách tiến hành công tác Marketing. Một chương trình Marketing hiệu quả không phải chỉ cần đựơc lên kế hoạch đầy đủ, thực hiện đúng thời điểm và có nguồn tài [ …]

10/09/2021 teppiesq 0