Đường Mây Qua Xứ Tuyết

Tác giả:
Số tập:

Lượt nghe: 13 Đường Mây Qua Xứ Tuyết (“The Way of the White Clouds”) ghi lại những điều Anagarika Govinda chứng kiến trong thời gian du hành ở Tây Tạng. Hành trình của tác giả diễn ra vào khoảng thập niên 30 đến thập niên 50 của thế kỷtrước, trước [ …]

01/09/2021 teppiesq 0