Nhà Đầu Tư Thông Minh

Tác giả:
Số tập:

Lượt nghe: 3 Tác Phẩm Kinh Điển Về Tư Vấn Đầu Tư Là nhà tư vấn đầu tư vĩ đại nhất của thế kỷ 20, Benjamin Graham đã giảng dạy và truyền cảm hứng cho nhiều người trên khắp thế giới. Triết lý “đầu tư theo giá trị“ của Graham, [ …]

12/09/2021 teppiesq 0