Kỹ Năng Đi Trước Đam Mê

Tác giả:
Số tập:

Lượt nghe: 12 Trong quyển sách Kỹ Năng Đi Trước Đam Mê, Cal Newport lột trần niềm tin từ trước đến nay rằng ta nên “theo đuổi đam mê.” Niềm tin sáo rỗng này không những sai sót ở chỗ là những đam mê tồn tại sẵn có thường hiếm [ …]

26/08/2021 teppiesq 0