Sống Sáng Suốt

Tác giả:
Số tập:

Lượt nghe: 25 Hầu hết ai cũng muốn ‘có’ một thứ gì đó nhiều hơn (nhiều tiền hơn, danh vọng cao hơn, nhiều quyền lực hơn, địa vị tốt hơn), để ‘làm’ một điều gì đó (mua xe xịn hơn, nhà to hơn, thêm một ngôi nhà nữa), nhờ đó [ …]

03/09/2021 teppiesq 0