Sơ Cứu Cảm Xúc

Tác giả:
Số tập:

Lượt nghe: 8 Sơ Cứu Cảm Xúc – Chữa lành những tổn thương trong đời sống thường nhật Xã hội càng hiện đại càng tạo ra những thách thức tâm lí phức tạp. Nếu ý thức được tính phổ quát của những “tâm bệnh” thời hiện đại, chúng ta sẽ [ …]

21/08/2021 teppiesq 0