Ai Rồi Cũng Khác

Tác giả:
Số tập:

Lượt nghe: 10 Ai rồi cũng khác với những thông điệp sống ý nghĩa là hành trình trải nghiệm của hai tác giả trẻ. Họ đã đi, đã cảm thấu và viết lại cuộc đời chính mình trong những tản văn. Họ trẻ và dám chấp nhận thử thách, quan [ …]

25/08/2021 teppiesq 0