Cho Là Nhận

Tác giả:
Số tập:

Lượt nghe: 9 “Sống trên đời ráng giữ trọn chữ tâm, Và nhất niệm báo ân, đừng báo oán.” Hai câu thơ trên của nữ thi sĩ Tôn Nữ Hỷ Khương được khá nhiều người tâm đắc, bởi tính hành thiện tích đức, khuyên người sống trên đời hãy sống [ …]

08/09/2021 teppiesq 0