Vị Giám Đốc Một Phút và Con Khỉ

Tác giả:
Số tập:

Lượt nghe: 33 Vị Giám Đốc Một Phút cho rằng muốn điều hành và quản lý công việc được tốt, người lãnh đạo phải giúp nhân viên lập ra mục tiêu một phút, đồng thời phải luôn dành ra một phút khen ngợi những thành quả tốt của nhân viên [ …]

31/08/2021 teppiesq 0