Chuyến Tàu Một Chiều Không Trở Lại

Tác giả:
Số tập:

Lượt nghe: 11 Giờ khởi hành đã điểm… Chào bạn, mình là Kien Tran, người đồng hành cùng bạn trong chuyến đi này. Phải nhắn nhủ với bạn trước rằng đây không phải là một chuyến tàu bình thường mà bạn đã từng đi. Có lẽ bạn đã từng nghe [ …]

08/09/2021 teppiesq 0