Đức Phật và Phật Pháp

Tác giả:
Số tập:

Lượt nghe: 6 “Để trình bày đời sống và giáo huấn của đức Phật cho những ai muốn hiểu Phật Giáo, nhiều quyển sách có giá trị đã được ấn hành, do những học giả Đông, Tây, trong hàng Phật tử, cũng như những người không theo đạo Phật. Người [ …]

30/08/2021 teppiesq 0