Nhà Giả Kim – Paulo Coelho

Tác giả:
Số tập:

Lượt nghe: 31 Sách Nói Nhà Giả Kim là một cuốn sách đã vượt tầm thời đại và có sức cuốn hút rất riêng mà hiếm tác phẩm đương thời nào sánh được. Cuốn sách này, như một hạt giống cho tâm hồn, như ánh sáng cho đôi mắt. Audio [ …]

23/08/2021 teppiesq 0