Thả Trôi Phiền Muộn

Tác giả:
Số tập:

Lượt nghe: 17 Dù đục dù trong con sông vẫn chảy Dù cao dù thấp cây lá vẫn xanh Dù người phàm tục hay kẻ tu hành Đều phải sống từ những điều rất nhỏ Chúng ta đến thế giới này, tựu trung chỉ có hai việc lớn: sanh và [ …]

29/08/2021 teppiesq 0