Đi Tìm Lẽ Sống

Tác giả:
Số tập:

Lượt nghe: 29 Đi tìm lẽ sống của Viktor Frankl là một trong những quyển sách kinh điển của thời đại. Thông thường, nếu một quyển sách chỉ có một đoạn văn, một ý tưởng có sức mạnh thay đổi cuộc sống của một người, thì chỉ riêng điều đó [ …]

31/08/2021 teppiesq 0