Vấp, Nhưng Đừng Ngã

Tác giả:
Số tập:

Lượt nghe: 11 Bằng kinh nghiệm của một người đã trải qua nhiều năm kinh doanh, tác giả nói về những khó khăn mà những người khởi nghiệp thường gặp phải. Qua từng chương sách, tác giả dẫn dắt từ những ngày đầu như lên ý tưởng kinh doanh, tìm [ …]

07/09/2021 teppiesq 0