Thêm Chút Khôn Khéo Cho Đời Hanh Thông

Tác giả:
Số tập:

Lượt nghe: 10 Khoa học về tâm lý đã khám phá ra bí mật của sự khôn khéo. Sự khôn khéo bắt nguồn trực tiếp từ trí tuệ cảm xúc (EQ). Trí tuệ cảm xúc (EQ) làm cho con người có khả năng tiếp nhận, kiểm soát và đánh giá [ …]

29/08/2021 teppiesq 0