Sơ Cứu Cảm Xúc

Tác giả:
Số tập:

Lượt nghe: 8 Sơ Cứu Cảm Xúc – Chữa lành những tổn thương trong đời sống thường nhật Xã hội càng hiện đại càng tạo ra những thách thức tâm lí phức tạp. Nếu ý thức được tính phổ quát của những “tâm bệnh” thời hiện đại, chúng ta sẽ [ …]

21/08/2021 teppiesq 0

Ai Chưa Từng Lỗi Lầm – Thích Phước Tiến

Số tập:

Lượt nghe: 2 TH AUDIO · A371.Ai – Chua – Tung – Loi – Lam – T.PhuocTien Bài thuyết pháp “Ai Chưa Từng Lỗi Lầm” do đại đức giảng sư Thích Phước Tiến giảng tại Tư Gia Minh Lộc (Đức Quốc) ngày 14/11/2015 (03/10/Ất Mùi). ————— Chúng ta tha thứ [ …]

08/08/2021 teppiesq 0