Khi túi rỗng trở thành động lực

Lượt nghe: 332 Sẽ là một cái nhìn phiến diện nếu chúng ta nói rằng “Mình sẽ tốt hơn nếu bắt đầu từ con số 0”. Đôi khi, tiền có thể mang đến cho chúng ta rất nhiều lợi thế. Chúng ta có thể được học ở trường tốt hơn, [ …]

14/02/2020 teppiesq 0