Đông Bắc Vùng Đất Con Người

Đông Bắc - Vùng Đất, Con Người
Tác giả:
Thể loại: ,
Lượt nghe: 196
Player ID does not exist!

Cuốn sách gồm 2 phần:

Phần 1: Khái quát điều kiện tự nhiên, đặc điểm cơ bản của các dân tộc và di tích, danh thắng ở Đông Bắc

– Điều hiện tự nhiên, đặc điểm cơ bản của các dân tộc ở Đông Bắc

– Một số di tích, danh thắng ở Đông Bắc

Phần 2: Văn hóa truyền thống các dân tộc ở Đông Bắc

– Phong tục, lễ hội của các dân tộc ở Đông Bắc

– Làng nghề truyền thống ở Đông Bắc

– Văn hóa ẩm thực của Đông Bắc

Đang nghe:
Nghe tiếp:    
1:
Tap 001
2:
Tap 002
3:
Tap 003
4:
Tap 004
5:
Tap 005
6:
Tap 006
7:
Tap 007
8:
Tap 008
9:
Tap 009
10:
Tap 010
11:
Tap 011
12:
Tap 012
Mua sách trên TIKI Mua sách trên SHOPEE Mua sách trên FAHASA Mua sách trên LAZADA