• Thể loại

  • Sắp xếp theo

  • Nhập lại
Văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Giuộc

Văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Giuộc

Tác giả:
Lượt nghe: 15

Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc được Nguyễn Đình Chiểu viết theo yêu cầu của tuần phủ Gia Định, để tưởng nhớ công ơn của những người nông dân đã anh dũng đứng lên chống giặc. Năm 1858, giặc Pháp đánh vào Đà Nẵng, nhân dân Nam Bộ đứng lên [ …]

25/12/2022 Nguyen Jenny 0
Hịch Tướng Sĩ

Hịch Tướng Sĩ

Tác giả:
Lượt nghe: 21

Tác phẩm Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn phản ánh tinh thần yêu nước nồng nàn của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến chống ngoại xâm. Điều đó được thể hiện qua lòng căm thù giặc, ý chí quyết chiến quyết thắng kẻ thù xâm lược.

14/12/2022 Nguyen Jenny 0
Hoàng Lê Nhất Thống Chí

Hoàng Lê Nhất Thống Chí

Tác giả:
Lượt nghe: 61

Đây là một cuốn tiểu thuyết lịch sử viết theo lối chương hồi, ghi chép về sự thống nhất vương triều nhà Lê vào thời điểm Tây Sơn diệt Trịnh trả lại Bắc Hà cho Vua Lê đến khi Nguyễn Ánh đánh bại Tây Sơn, thống nhất cả nước. Đây [ …]

30/09/2022 Nguyen Jenny 0