• Thể loại

  • Sắp xếp theo

  • Nhập lại
Năng Lực Ngoại Cảm

Năng Lực Ngoại Cảm

Tác giả:
Lượt nghe: 18

Người có khả năng ngoại cảm không sử dụng những giác quan bình thường, mà có khả năng cảm nhận bằng giác quan thứ sáu rõ ràng và liên tục hơn những người thường như khả năng nói chuyện với người chết, khả năng theo dõi con người, tiên đoán tương lai, biết được quá khứ của [ …]

31/12/2022 Nguyen Jenny 0
Twin Flame, Linh Hồn Song Sinh

Twin Flame, Linh Hồn Song Sinh

Tác giả:
Lượt nghe: 13

Twin Flame (linh hồn song sinh) là khái niệm giải thích về sự tương tác và kết nối giữa hai con người tương phản nhau về mọi góc độ trong một (hoặc nhiều) kiếp sống. Twin flame là một mối quan hệ thúc đẩy mãnh liệt quá trình giác ngộ [ …]

30/11/2022 Nguyen Jenny 0
Những Người Giám Hộ

Những Người Giám Hộ

Tác giả:
Lượt nghe: 23

Chúng ta sẽ thấy rằng có những chiều không gian khác, những vũ trụ khác, tồn tại song song với chúng ta. Chúng ta sẽ khám phá ra rằng di chuyển giữa những chiều không gian này không phải chỉ là việc có thể hay không mà là phải được. [ …]

29/11/2022 Nguyen Jenny 0
Ý Nghĩa Tâm Linh Về Các Con Số

Ý Nghĩa Tâm Linh Về Các Con Số

Tác giả:
Lượt nghe: 4

Vũ trụ giống như một người cha đầy bao dung, bởi bằng cách này hay cách khác, vũ trụ luôn gửi đến cho bạn những tín hiệu để giao tiếp và truyền cho bạn động lực tiếp tục cuộc hành trình của mình. Những con số lặp đi lặp lại [ …]

27/11/2022 Nguyen Jenny 0