• Thể loại

  • Sắp xếp theo

  • Nhập lại
21 Nguyên Tắc Tự Do Tài Chính

21 Nguyên Tắc Tự Do Tài Chính

Tác giả:
Lượt nghe: 8

“21 Nguyên tắc tự do tài chính” được viết với sự tóm lược ra ngắn ngọn và dễ hiểu của ông Brian Trancy. Với các nguyên tắc từ việc thay đổi suy nghĩ, đến đi vào tính hành động và hành động ngay lập tức, rồi tư duy rộng để [ …]

06/11/2022 Nguyen Jenny 0
Linh Hồn Của Tiền

Linh Hồn Của Tiền

Tác giả:
Lượt nghe: 14

Linh hồn của Tiền như một lời đề nghị tất cả mọi người kiểm nghiệm lại mối quan hệ giữa con người với tiền, đánh giá sự kết nối của chúng ta với những giá trị nhân bản cốt lõi, cải biến những mối quan hệ đó, và trong khi làm [ …]

04/11/2022 Nguyen Jenny 0
Tiền Làm Chủ Cuộc Chơi

Tiền Làm Chủ Cuộc Chơi

Tác giả:
Lượt nghe: 9

Tiền làm chủ cuộc chơi -7 bước đơn giản Để đạt được tự do tài chính. Giúp mọi người có được hiểu biết đúng đắn về tiền bạc để có thể làm chủ cuộc chơi Tiền bạc từ đó làm chủ cuộc sống, cuốn sách được trực tiếp Tony Robbins [ …]

01/11/2022 Nguyen Jenny 0
Học Cách Tiêu Tiền

Học Cách Tiêu Tiền

Tác giả:
Lượt nghe: 22

Học cách tiêu tiền được chia làm 3 phần với 8 chương ngắn gọn, từng bước nêu ra nguyên nhân mà chúng ta vẫn gặp khó khăn trong việc quản lý tiền bạc, làm sao để thay đổi và các kế hoạch cụ thể, chi tiết từ thu và chi. [ …]

28/10/2022 Nguyen Jenny 0
Bốn Chiếc Ví Của Tôi

Bốn Chiếc Ví Của Tôi

Tác giả:
Lượt nghe: 6

Cuốn sách là kỹ năng quản lý tiền bạc đơn giản nhưng vô cùng hữu ích, nó không phải là những bài học khô khan về tiết kiệm mà trái lại, nó khuyên các bạn hãy yêu thương bản thân mình nhiều hơn, hãy cho bản thân những thứ tốt [ …]

27/10/2022 Nguyen Jenny 0