101 Trí Tuệ Người Do Thái

Tác giả:
Số tập:

Lượt nghe: 225 Do Thái là một dân tộc khá đặc biệt trên thế giới. Nói đến người Do Thái, người ta thường liên tưởng tới trí tuệ và sự thông minh. Có thể nói, người Do Thái gần như trở thành biểu tượng của trí tuệ nhân loại. Trong [ …]

10/10/2021 teppiesq 0