Thuật Nhìn Người

Tác giả:
Số tập:

Lượt nghe: 709 Cơ sở lý luận của nhân tướng học Trung Quốc có nguồn gốc từ triết lý “hữu chư nội tất hình ư ngoại” (có bên trong ắt biểu hiện ra bên ngoài) của Đông y. Sự khỏe mạnh hay suy yếu của các cơ quan nội tạng [ …]

30/12/2021 Nguyen Jenny 0