Tình sử Hồ Xuân Hương

Tác giả:
Số tập:

Lượt nghe: 427 Cuốn “Tình sử Hồ Xuân Hương” của Bùi Bội Tỉnh đã tạo dựng lại rất có hồn, có duyên về cuộc đời một nữ thi sỹ nổi tiếng của dân tộc – nổi tiếng vì tài thơ và tình duyên lỡ dở, vì thái độ phản kháng [ …]

10/01/2022 Nguyen Jenny 0