Tố Tâm

Tác giả:
Số tập:

Lượt nghe: 379 Tác giả Hoàng Ngọc Phách xuất thân trong một gia đình có truyền thống hiếu học, yêu nước, cha ông từng tham gia vào phong trào Cần Vương. Thuở nhỏ, ông theo học chữ Hán rồi học trường Pháp Việt nên trong những tác phẩm của nhà [ …]

13/01/2022 Nguyen Jenny 0