Chờ Đến Mẫu Giáo Thì Đã Muộn

Tác giả:
Số tập:

Lượt nghe: 140 Chờ đến mẫu giáo thì đã muộn là cuốn sách bàn về phương pháp giáo dục trẻ trong giai đoạn từ 0 đến 3 tuổi của tác giả Ibuka Masaru, người sáng lập tập đoàn Sony đồng thời là một nhà nghiên cứu giáo dục. Dựa trên [ …]

24/12/2021 Nguyen Jenny 0