• Thể loại

  • Sắp xếp theo

  • Nhập lại
Trải Nghiệm Nhân Viên Hoàn Hảo

Trải Nghiệm Nhân Viên Hoàn Hảo

Tác giả:
Lượt nghe: 50

Trải Nghiệm Nhân Viên Hoàn Hảo – Bí mật thu hút nhân tài cho doanh nghiệp của tác giả Jacob Morga – Chuyên gia huấn luyện nhân sự sẽ chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm quý báu về TRẢI NGHIỆM  NHÂN VIÊN  của ông qua việc nghiên cứu hơn 150 công ty, tập đoàn lớn trên thế giới như. Là cuốn sách bán chạy nhất trên trang A: xếp thứ 1 trong các sách về Quản lý nhân sự ; xếp thứ 5 trong các sách về quản trị doanh nghiệp.