Tư Duy Thông Minh

Tác giả:
Số tập:

Lượt nghe: 39 Cuộc sống phát triển, càng sôi động bao nhiêu thì con người càng bị cuốn vào vòng xoáy của nó mạnh bấy nhiêu. Và trong vòng quay tất bật đó, chúng ta dễ dàng lãng quên hay bỏ sót những giá trị tốt đẹp bên trong để [ …]

24/05/2022 Nguyen Jenny 0

Tư Duy Thông Minh

Tác giả:
Số tập:

Lượt nghe: 241 Cuộc sống phát triển, càng sôi động bao nhiêu thì con người càng bị cuốn vào vòng xoáy của nó mạnh bấy nhiêu. Và trong vòng quay tất bật đó, chúng ta dễ dàng lãng quên hay bỏ sót những giá trị tốt đẹp bên trong để [ …]

21/11/2021 Nguyen Jenny 0