Vị Giám Đốc Hiệu Quả

Tác giả:
Số tập:

Lượt nghe: 292 Chắc hẳn khi cầm cuốn sách này trên tay bạn, bạn sẽ nghĩ rằng mình khoan vội đọc vì bạn chưa phải là Giám đốc hay Nhà Quản lý, cũng như vì bạn đang không hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, nhưng những giá trị cuốn [ …]

09/09/2021 teppiesq 0