Lui Braille

Tác giả:
Số tập:

Lượt nghe: 186 Louis Braille – Cậu bé phát minh ra sách dành cho người mù tái hiện lại cuộc đời và sự nghiệp của Louis Braille một cách sinh động và chân thực. Vào năm ba tuổi, khi đang nghịch chiếc dùi của bố, Louis đã vô tình khiến [ …]

24/12/2021 Nguyen Jenny 0