Luật Im Lặng

Tác giả:
Số tập:

Lượt nghe: 269 “Tổ chức Mafia củng cố uy quyền bằng luật omerta nghĩa là làm thinh, câm nín. Dân quê Sicily kín miệng đến nỗi người lạ hỏi đường cũng làm thinh. Trong nội bộ Mafia có tội nào đáng chết bằng tội mật báo cảnh sát? Dù chỉ [ …]

23/10/2021 Nguyen Jenny 0

Bố Già

Tác giả:
Số tập:

Lượt nghe: 339 Thế giới ngầm được phản ánh trong tiểu thuyết Bố Già là sự gặp gỡ giữa một bên là ý chí cương cường và nền tảng gia tộc chặt chẽ theo truyền thống mafia xứ Sicily với một bên là xã hội Mỹ nhập nhằng đen trắng, [ …]

27/09/2021 teppiesq 0