Kiếm Tiền Thời Khủng Hoảng

Tác giả:
Số tập:

Lượt nghe: 39 Trong Kiếm Tiền Thời Khủng Hoảng, tác giả cuốn sách lại nhìn vấn đề đó từ quan điểm hoàn toàn trái ngược. Với cách tư duy mới mẻ, Martin Weiss coi khủng hoảng như một cơ hội đầu tư và làm giàu, không những chúng ta có [ …]

28/05/2022 Nguyen Jenny 0