Mỗi Ngày Tiết Kiệm Một Giờ

Tác giả:
Số tập:

Lượt nghe: 182 Mỗi Ngày Tiết Kiệm Một Giờ (Tái Bản Lần Thứ 11) là cuốn sách về quản lý thời gian với cách tiếp cận thẳng thắn và trực tiếp của Michael Heppell. Có thể nói trong quyển sách này chỉ có sự thực hành, thực hành và thực [ …]

23/11/2021 Nguyen Jenny 0

Mỗi Ngày Tiết Kiệm Một Giờ

Tác giả:
Số tập:

Lượt nghe: 375 Mỗi Ngày Tiết Kiệm Một Giờ (Tái Bản Lần Thứ 11) là cuốn sách về quản lý thời gian với cách tiếp cận thẳng thắn và trực tiếp của Michael Heppell. Có thể nói trong quyển sách này chỉ có sự thực hành, thực hành và thực [ …]

10/09/2021 teppiesq 0