Đường Tới Thịnh Vượng Toàn Cầu

Tác giả:
Số tập:

Lượt nghe: 113 Tiếp tục những lập luận vững chắc được trình bày trong cuốn sách bán chạy nhất Từng là bá chủ viết chung với Thomas Friedman, Michael Mandelbaum mô tả những lực đẩy thế giới bước sang giai đoạn mới của toàn cầu hóa: giai đoạn của thịnh [ …]

04/12/2021 Nguyen Jenny 0