• Thể loại

  • Sắp xếp theo

  • Nhập lại

Châu Á Thần Kỳ

Tác giả:
Số tập:
Lượt nghe: 937

Chưa qua một thế hệ, châu Á đã vươn lên từ hàng trăm năm đình trệ thành một lực lượng mới nổi của kinh tế toàn cầu. Chuyển biến này đã và đang diễn ra ngoạn mục đến nỗi một số người gọi đó là một phép màu. Nó đã [ …]

10/01/2022 Nguyen Jenny 0