Trò Đùa Của Sự Ngẫu Nhiên

Tác giả:
Số tập:

Lượt nghe: 62 Trò đùa của sự ngẫu nhiên là cuốn sách viết về những lối tư duy sai sót trong nhận thức của con người. Đây là cuốn sách đầu tiên trong series “Incerto” (Tính bất định) của Nassim Nicholas Taleb. Trong cuốn sách này, Taleb nêu ra các [ …]

27/05/2022 Nguyen Jenny 0