Không Có Gì Và Không Một Ai

Tác giả:
Số tập:

Lượt nghe: 384 Ba nhân vật chính là ba người bạn than là Phong, Tiềm và Thương. Giữa họ vừa là tình bạn vừa lấn cấn chút tình yêu. Tuy mỗi người xuất thân từ mỗi hoàn cảnh khác nhau, nhưng vượt lên trên tất cả tình yêu thương, sự [ …]

15/01/2022 Nguyen Jenny 0

Ngọc Trong Đá

Tác giả:
Số tập:

Lượt nghe: 241 Ngày 28 tháng Ba mười năm về trước, tại Thành phố Hồ Chí Minh vang lên tiếng kèn xung trận thúc giục thanh niên đi vào một phong trào hành động cách mạng mới: Phong trào Thanh niên xung phong. Một trận tuyến đầy cam go mở [ …]

28/11/2021 teppiesq 0