Hành Trình Đến Dinh Độc Lập

Tác giả:
Số tập:

Lượt nghe: 136 Hành trình đến ngày chiến thắng chẳng hề dễ dàng như có người đã từng suy nghĩ: về không gian nó trải dài hàng nghìn cây số, về thời gian là nghìn ngày có lẻ cùng với bao mất mát, hy sinh, anh hùng và hèn nhát, [ …]

27/11/2021 teppiesq 0