Bà Chúa Chè

Tác giả:
Số tập:

Lượt nghe: 279 Cuộc đời của tuyên phi Đặng Thị Huệ và bối cảnh đất nước thế kỉ 18. Những biến cố, những cuộc ganh đua quyền bính. Dưới góc nhìn của nhà văn Nguyễn Triệu Luật, hình ảnh của Đặng Thị Huệ hiện lên khác hẳn với rất nhiều [ …]

28/12/2021 Nguyen Jenny 0