Đoạn Tuyệt

Tác giả:
Số tập:

Lượt nghe: 378 Tiểu thuyết Đoạn Tuyệt của nhà văn Nhất Linh xuất bản năm 1934, viết về cuộc đời Loan, một cô gái mới được tiếp thu những tư tưởng mới và hành trình chống lại những luật lệ phong kiến hà khắc, kìm kẹp quyền tự do cá [ …]

14/01/2022 Nguyen Jenny 0