Thuật Thuận Tâm Ý

Tác giả:
Số tập:

Lượt nghe: 39 Thuật Thuận Tâm Ý Quyền năng tuyệt diệu nhất của bộ não chúng ta chính là khả năng nhìn thấu tâm trí của người khác – Giác quan thứ sáu đích thực của mỗi chúng ta! Trong Thuật Thuận Tâm Ý, nhà tâm lý học nổi tiếng [ …]

27/05/2022 Nguyen Jenny 0

Thuật Thuận Tâm Ý

Tác giả:
Số tập:

Lượt nghe: 170 Trong Thuật Thuận Tâm Ý, nhà tâm lý học nổi tiếng Nicholas Epley dẫn dắt chúng ta qua một chuyến hành trình thú vị nhằm khám phá sự thật về năng lực “thần giao cách cảm” của bộ não chúng ta. Kỳ thực, đây là một loại [ …]

21/11/2021 Nguyen Jenny 0