• Thể loại

  • Sắp xếp theo

  • Nhập lại

Thép Đã Tôi Thế Đấy

Tác giả:
Số tập:
Lượt nghe: 406

Pavel Korchagin (thường được gọi là Pavlusha, Pavka) là một thanh niên lớn lên trong khi điều kiện đất nước đang gặp nhiều khó khăn. Cũng như bao thanh niên Liên Xô khác, anh cũng có người bạn gái chơi thân, cô tên là Tonya và sau này trở thành [ …]

22/08/2021 teppiesq 0