Bước vào nghề báo

Tác giả: ,
Số tập:

Lượt nghe: 1.170 ​Cuốn sách này giới thiệu những kiến thức cơ bản và kinh nghiệm của nghề viết báo, làm báo, từ lúc bước đầu tập tễnh vào nghề trải qua các giai đoạn tập sự, hành nghề ở một tòa soạn báo với những kỹ năng, phương pháp [ …]

24/01/2022 Nguyen Jenny 0

Bước vào nghề báo

Tác giả: ,
Số tập:

Lượt nghe: 1.331 ​Cuốn sách này giới thiệu những kiến thức cơ bản và kinh nghiệm của nghề viết báo, làm báo, từ lúc bước đầu tập tễnh vào nghề trải qua các giai đoạn tập sự, hành nghề ở một tòa soạn báo với những kỹ năng, phương pháp [ …]

22/01/2022 Nguyen Jenny 0