Cuộc Đời Là Một Hành Trình Tâm Linh

Tác giả:
Số tập:

Lượt nghe: 219 “Cuộc đời là một chuỗi những bài kiểm tra. Khó khăn chính là những bài kiểm tra. Chúng ta đang ở trong một trường đời. Toàn bộ cuộc đời chúng ta là một trường học. Từ khi mới lọt lòng sinh ra cho đến khi nhắm mắt [ …]

25/08/2021 teppiesq 0