Nhân Gian Du Ký

Tác giả:
Số tập:

Lượt nghe: 1.124 Phật Sống Tế Công người đời Nam Tống (1150-1209) nguyên quán thuộc huyện Thiên Thai, tỉnh Triết Giang, họ Lí tên Tu Duyên quy y tại chùa Linh Ẩn ở Tây Hồ thuộc Hàng Châu, pháp danh Đạo Tế, vì thường dùng kế giả điên để cứu [ …]

25/01/2022 Nguyen Jenny 0

Địa Ngục Du Ký

Tác giả:
Số tập:

Lượt nghe: 290 Nội dung câu chuyện này là hoàn toàn THẬT. Mọi sự việc xảy ra trong nội dung sách đều có đề ngày tháng rõ ràng và tất nhiên là THẬT.( KHÔNG CÓ GÌ GỌI LÀ TRUYỀN THUYẾT HAY TƯỞNG TƯỢNG CẢ) PHẢI NÓI HẲN RA NHƯ VẦY [ …]

18/10/2021 Nguyen Jenny 0