• Thể loại

  • Sắp xếp theo

  • Nhập lại
Tuyển Tập Thơ Hay

Tuyển Tập Thơ Hay

Tác giả:
Lượt nghe: 9

Tuyển tập thơ hay của các tác giả: Đặng Trần Côn,Hàn Mặc Tử, Xuân Diệu, Chế Lan Viên, Tố Hữu, Huy Cận, Xuân Quỳnh, Lưu Quang Vũ…qua giọng ngâm ngọt ngào Ngọc Sen.

20/11/2022 Nguyen Jenny 0