Phát Triển Bản Thân – Thích Phước Tiến

Số tập:

Lượt nghe: 298 TH AUDIO · Phát Triển Bản Thân – Thích Phước Tiến Thuyết Pháp Thích Phước Tiến – Làm Chủ Bản Thân Nếu chùng ta làm chủ được bản thân tốt, chúng ta sẽ tạo được một gia đình tốt, đời sống kinh tế tốt, sức khỏe tốt [ …]

30/03/2021 teppiesq 0

Làm Chủ Bản Thân – Thích Chân Quang

Số tập:

Lượt nghe: 291 TH AUDIO · Làm Chủ Bản Thân – Thích Chân Quang Một vị Giảng sư đã nói: “Muốn thuyết pháp, trước hết phải biết im lặng”. Nghĩa là người nói phải làm chủ được lời nói của mình, làm chủ được tâm hồn mình, sống mà không [ …]

30/03/2021 teppiesq 0