Sức Mạnh Của Hiện Tại

Tác giả:
Số tập:

Lượt nghe: 40 Sức Mạnh Của Hiện Tại được viết một cách súc tích và thâm thuý nên nhiều khi ta chỉ cần đọc một cây hay một đoạn ngắn thì đã cảm thấy vừa đủ, vì quả thực chúng ta cần có không gian để chiêm nghiệm những điều [ …]

28/08/2021 teppiesq 0